ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การขายสินค้าภายใต้สัญญาซื้อ จะถูกดำเนินการโดยบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด (หรือแทนด้วย “Zhulianshopping.com”, “ZHULIAN”, “เรา”,
“พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งสำนักงานใหญ่ซูเลรยน ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 9 ถนน บางบัวทอง จ.สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110


ทุกคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านเรา โดยช่องอินเตอร์เน็ต Zhulianshopping.com จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย
และจะนำไปใช้กับการยกเว้นของเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด โดยการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเราผ่าน Zhulianshopping.com,
แสดงถึงคุณรับทราบ และคุณได้อ่านทำความเข้าใจ ยอมรับทุกเงื่อนไข ซึ่งจะใช้กับสิ้นค้าทั้งหมดที่โฆษณาบนเว็บไซต์ Zhulianshopping.com 

กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดด้วยความระมัดระวัง คุณควรพิมพ์สำเนาของเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้
โดยการโพสต์เงื่อนไขที่ใหม่ล่าสุดได้ตลอดเวลา คุณต้องยอมรับในการมีข้อผูกมัดในเงื่อนไขล่าสุดนี้

คุณยอมรับและรับรองว่า: คุณสามารถทำข้อตกลงที่มีภาระผูกพันตามกฎหมายได้ และคุณมีอายุ 18 ปีบริบรูณ์ หรือมากกว่า

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคือ 100 บาทต่อรายการสั่งซื้อ เป็นข้อกำหนดที่ต้องผ่านเพื่อกระบวนการสั่งซื้อในขั้นต่อไป
คำสั่งซื้อทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั้งหมด
หรือสินค้าบางตัวในทุกช่วงเวลา

หลังจากได้รับหรือตอบรับคำสั่งซื้อของคุณโดยการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียน ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์
และเราจะไม่รับผิดชอบภาระผูกพันเพิ่มเติมใดๆกับคุณ การสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อการค้าหรือจากกลุ่มลูกค้า จะไม่ได้รับการอนุมัติ

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะถูกโอนให้คุณ เมื่อคุณจ่ายชำระค่าผลิตภัณฑ์นั้นให้เราเรียบร้อย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตัวผลิตภัณท์
จะถูกส่งถึงคุณเมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณท์นั้นให้กับคุณ

ราคาขาย
สินค้าที่ระบุเป็นสินค้าขายในเว็บไซต์นี้จะขายด้วยสกุลเงินไทยบาท และถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ค่าขนส่งไปรษณีย์ และค่าการจัดส่ง
ไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเท่านั้นไม่ถูกรวมไว้ในราคาทีแสดงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่แสดงอยู่
บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดการกำหนดราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยความประมาทโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน
ผลิตภัณฑ์มีการวางจำหน่ายตามความพร้อมของสินค้าและสภาพความพร้อมของตลาด ในกรณีที่สินค้าใดก็ตามมีความไม่พร้อมที่จะจำหน่าย
จะถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือคุณจะได้รับแจ้งข้อมูลนั้น


ช่องทางการชำระงิน
การจ่ายชำระ สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้: บัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด บัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด
หรือการจ่ายกับธนาคารโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางการจ่ายชำระเหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

บัตรเครดิต
เรารับการจ่ายชำระโดยบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด และรองรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 3D 
(ที่ได้รับการตรวจสอบจากวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด) ข้อมูลทั้งหมดของบัตรเครดิตจะถูกรักษา โดยมาตราฐานการเข้ารหัสชั้นนำ

บัตรเดบิต
เรารับการจ่ายชำระผ่านบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด เลขบัตรเดบิตทุกตัวจะถูกรักษาโดยมาตราฐานการเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรม

การทำธุรกรรมกับธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต
สำหรับการจ่ายชำระด้วยช่องทางนี้ คุณจะต้องโอนชำระตามจำนวนราคาซื้อโดยรวมของสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อในรายการซื้อนั้นมายังบัญชีธนาคารของเรา
(รวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าขนส่ง) รายการซื้อจะต้องจ่ายชำระด้วยสกุลเงินไทยบาท ZHULIAN อาจปฎิเสธการจ่ายชำระผ่านช่องทางนี้สำหรับลูกค้าบางท่านหรือทุกท่านตามดุลยพินิจได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลและใดก็ตาม

หมายเหตุ : เราจะไม่ดำเนินการใดๆกับรายการคำสั่งซื้อของคุณจนกระทั่งเราได้รับเงินที่คุณจ่ายชำระมาเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่เราไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรที่คุณใช้เป็นช่องทางการจ่ายชำระได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลล์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของเรากับคุณและรายการคำสั่งซื้อต่างๆของคุณ โดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ถ้าหากเราถูกปฎิเสธสิทธิ์ในการอนุญาติให้ชำระเงินหรือมีเหตุผลที่แสดงให้นัยว่าการจ่ายชำระนั้นจะถูกปฎิเสธในขั้นตอนใดก็ตาม
หรือหากมีการสั่งซื้อสินค้าหรือการละเมิดข้อกำหนดใดๆของสัญญานี้หรือกฎหมายที่ถูกบังคับใช้

การขนส่ง
การขนส่งสินค้าจะส่งไปยังที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณได้แจ้งไว้เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ กรุณาแจ้งที่อยู่ภายในประเทศไทย
เราไม่มีการจัดส่งไปยังตู้ ปณ. ซุปเปอร์มาเก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ต

คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้โดยเข้าที่เมนู “แก้ไขประวัติส่วนตัว” และในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเช็คเอ้าท์
นั่นคือความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่อยู่นั้นสามารถรับสินค้ามี่จะถูกจัดส่งได้

เมื่อคำสั่งซื้อถูกตอบรับ เราจะตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณอย่างรอบคอบที่สุดว่า คำสั่งซื้อนั้นจะถูกจัดส่งออกไปภายในห้า (5) วันทำการ
สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าพร้อมขายและได้รับการจ่ายชำระแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ZHULIAN ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือการล้าช้าในการจัดส่งได้ไม่ว่าเหตุผลก็ตามเช่น
- เกิดความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการขนย้ายหรือบรรจุภัณฑ์
- เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากการเข้าสถานที่เพื่อส่งมอบสินค้า 

หมายเหตุ : เราจะทำงานร่วมกับฝ่ายการจัดส่งสินค้า เพื่อให้คุณแน่ใจว่าจะมีการขนส่งสินค้าที่ราบรื่น

นโยบายการคืนสินค้า
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนสินค้า

การแก้ไขคำสั่งซื้อและการยกเลิก
คำสั่งซื้บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกได้

ข้อผูกมัดการลงทะเบียน
 คุณต้องปฎิบัติ ดังนี้
* I.    ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจุจบันและครบถ้วนเกี่ยวกับคุณ ตรามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร
* II.    รักษาความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน

ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดจะต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีพร้อมกับหมายเลขสามชิกชั่วคราว(TRN) หรือหมายเลขสมาชิกผู้จัดจำหน่าย (DRN) ที่ ZHULIAN มอบให้คุณเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระบบไปสู่พื้นที่ที่ถูกป้องกันด้วยรหัสของเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องเก็บรักษารหัสผ่่านที่เป็นความลับไว้  คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ทราบว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือละเมิดต่อความปลอดภัย คุณจะต้องความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้การถูกใช้งานนั้น
 ZHULIAN จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆต่อการใช้งานบัญชีของคุณในทางที่ผิดโดยผู้ที่ใช้รายอื่นที่ใช้ตัวบ่งชี้ในชื่อของคุณ

การยุติ
คุณยอมรับกับดุลยพินิจของ ZHULIAN ที่อาจยุติรหัสผ่านของคุณ บัญชีผู้ใช้ (หรือในส่วนอื่นของบัญชีผู้ใช้) หรือการใช้บริการ และลบทิ้งเนื้อหาข้อมูลภายในได้ ไม่ว่ามาจากเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการขาดการใช้งาน หรือ ZHULIAN เห็นว่าคุณละเมิดหรือดำเนินการไม่เหมาะสมผ่านตัวอักษรหรือความรู้สึกตามเงื่อนไขการใช้งาน

การสำรวจและการตอบคำถาม
Zhulianshopping.com อาจมีแบบสอบถามและแบบสอบเติ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสอบถามข้อมูล เราใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการปรับแต่งประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ แสดงข้อมูลสินค้าที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ ตามการอ้างอิงของคุณ รวมถึงการให้คำแนะนำทั่วไปและคำแนะนำในการซื้อ

ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่น
การซื้อสินค้าภายใต้ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่น อาจเกิดขี้นได้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด คุณจะต้องใส่รหัสโปรโมชั่นนั้น ๆ ที่ออกให้โดย ZHULIAN เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับข้อเสนอพิเศษดังกล่าว


อื่นๆ
กฎหมายกำหนดให้การสื่อสารที่สำคัญต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยินยอมให้เราติดต่อสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล การประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์
หรือการข้อความลายลักษณ์อักษรส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ และยอมรับ(โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ) ว่าการติดต่อสื่อสารเช่นนี้
เป็นไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อตกลงนี้และเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายประเทศไทยและฝ่ายเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลประเทศไทย
เรามีสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ในอนาคต คุณต้องปฎิบัติตามกฎข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า
เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐ


โดยท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่

Line ID : @zthcustomerservice

Email : [email protected]
Tel : 02 - 983-3984 (เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.)