มาตรฐานการเลื่อนตำแหน่ง

มาตรฐานอันดับของการเลื่อนตำแหน่ง

การดำเนินธุรกิจของท่านจะเป็นสิ่งที่กำหนดตำแหน่งของท่านในแผนการดำเนินธุรกิจซูเลียน โดยการแต่งตั้งมาตรฐานอันดับตำแหน่งของการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสะสมคะแนนพีวีกลุ่มของท่าน และพื้นฐานความมั่นคงของเครือข่ายของท่านในการมาพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการเป็นผู้นำของท่าน และความสามารถของท่านในการพัฒนาเครือข่ายของท่านเป็นเกณฑ์หลักที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านในการที่จะก้าวสู่จุดหมายที่ท่านตั้งไว้

เมื่อท่านประสบความสำเร็จในการทำคุณสมบัติท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปตามลำดับ ยิ่งท่านมีตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่ โบนัสจูงใจก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณ ภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจซูเลียน ที่เตรียมมอบไว้ให้แต่ท่านโดยมีตำแหน่งที่แตกต่างกัน 8 ตำแหน่งด้วยกัน โดยเรียงตามลำดับดับต่อไปนี้

 

1. ผู้บริหารการขาย Sales Executive (SE)

ผู้จัดจำหน่าย ผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารการขายในรอบการขายถัดไป

a) ท่านต้องมีพีวีส่วนตัวอย่างน้อย 150 พีวี

b) มีคะแนนพีวี กลุ่มสะสม 9000 พีวีหรือมากกว่า

ท่านต้องมีคะแนน พีวีกลุ่มอย่างต่ำ 2000 พีวีในรอบการขายเดียวกันหรือรอบการขายใดก็ได้ หลังจากคะแนนพีวีกลุ่มสะสมของคุณอยู่ที่ 9000 พีวี หรือมากกว่า เพื่อที่คุณจะได้รับเงินโบนัส 20% จากการที่คุณมีศักยภาพในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารการขาย จะมีผลในรอบการขายถัดไปหลังจากที่คุณได้ทำตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ข้างต้นแล้ว

 

2. ผู้บริหารการขายระดับอาวุโส Senior Sales Executive (SSE)

ผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้เป็นเวลา 1 รอบการขาย จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารการขายระดับอาวุโสในเดือนถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 1 สายงานหรือมากกว่า

 

3. ผู้จัดการขาย Sales Manager (SM)

ผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้เป็นเวลา 1 รอบการขาย จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายในรอบการขายถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 2 สายงานหรือมากกว่า

 

4.ผู้จัดการขายระดับอาวุโส Senior Sales Manager (SSM)

ผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้เป็นเวลา 1 รอบการขาย จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายระดับอาวุโสในรอบการขายถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 4 สายงานหรือมากกว่า

 

5. ผู้จัดการขายระดับเพชร Diamond Sales Manager (DSM)

ผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้เป็นเวลา 2 รอบการขายติดต่อกัน จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายระดับเพชรในรอบการขายถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 6 สายงานหรือมากกว่า

 

6. ผู้จัดการขายระดับมงกุฎเพชร Crown Diamond Manager (CDM)

ผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดเอาๆไว้เป็นเวลา 2 รอบการขายติดต่อกัน จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายระดับมงกุฎเพชรในรอบการขายถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 8 สายงานขึ้นไปซึ่งต้องมี 2 QSM หรือมากกว่า

 

7. ผู้จัดการขายระดับมงกุฎหลวง Royal Crown Manager (RCM)

ผู้จัดจำหน่ายต้องทำคุณสมบัติ 6 รอบการขายติดต่อกัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเอาไว้จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายระดับมงกุฎหลวงในรอบการขายถัดไป

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 10 สายงานขึ้นไปซึ่งต้องมี 4 QSM หรือมากกว่า

 

8. ผู้จัดการขายระดับมงกุฎอิสริยะ Royal Crown Director (RCD)

ผู้จัดจำหน่ายต้องทำคุณสมบัติ 12 รอบการขายติดต่อกัน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเอาไว้จะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการขายระดับมงกุฎอิสริยะ

a) กลุ่มสายงานที่มียอด 2700 พีวีขึ้นไป จากการ solid

b) สายงานที่มีคุณสมบัติ 10 สายงานขึ้นซึ่ง

    i) ต้องมี 4 QSM หรือผู้จำหน่ายที่มีตำแหน่งสูงขึ้นไป และ

    ii) ต้องมี 6 QSM หรือผู้จำหน่ายที่มีตำแหน่งสูงขึ้นไป