การรับผลประโยชน์

วิธีการและรูปแบบการชำระเงิน (ผลประโยชน์แรงจูงใจ/โบนัส)

1. เมื่อกระบวนการคำนวณโบนัสเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลรายได้ของผู้จัดจำหน่ายผ่านทาง www.zhulian.in.th
และออกใบรายการโบนัสของผู้จัดจำหน่าย พร้อมการจ่ายผลประโยชน์และแรงจูงใจตามแผนการดำเนินธุรกิจทองคำซูเลียนผ่านบัญชีธนาคาร
ที่ผู้จัดจำหน่ายได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

 

2. ผู้จัดจำหน่ายต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ที่ใดที่หนึ่งของธนาคารที่กำหนดโดยบริษัทและทำการยื่นสำเนาบัญชีธนาคาร
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดจำหน่ายให้แก่เอเยนซี่ หรือ ผู้ที่สมัครสมาชิกผ่านทางออนไลน์ ให้ส่งมาที่ @zhulian_customer

 

3. ในกรณีที่มีค่าบริการเกิดขึ้นในการให้บริการชำระเงินออนไลน์ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการหักเงินจากโบนัสเป็นจำนวนเท่ากับเงินค่าบริการที่จ่ายให้กับธนาคารไป

 

4. ผู้จัดจำหน่ายต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบผลประโยชน์และแรงจูงใจในใบรายการโบนัสที่ออกให้แก่ผู้จัดจำหน่ายผ่านทาง www.zhulian.in.th
และหากมีข้อผิดพลาดใดๆ จะต้องแจ้งแก่บริษัทภายใน 14 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่รับการพิจารณาและไม่มีผลตามกฎหมาย
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการเข้าสู่หน้า www.zhulian.in.th ติดต่อ 02-983-3984 แผนกดาต้า